* جهت دریافت نتیجه پیگیری انتقاد یا شکایات خود لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید . نتیجه از طریق پیامک ، ایمیل ویا تماس به شما اطلاع رسانی خواهد شد .

* همچنین شما می توانید از طریق صفحه تماس با ما شکایات خود را به ما انتقال دهید .