حریم خصوصی
کالاگیل بر حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران خود تاکید ویژه‌ای دارد. و برای پردازش و ارسال سفارش به اطلاعاتی مانند آدرس، شماره تلفن و ایمیل نیازمند است، از این رو وارد کردن اطلاعاتی از قبیل نام و کدملی برای اشخاص حقیقی و کد اقتصادی و شناسه ملی برای خرید های سازمانی مورد الزام می باشد این اطلاعات صرفا جهت ارائه‌ی خدمات بدون نقص و برای ارسال محصولات از طرف کالاگیل کاربرد دارند و نزد ما محفوظ خواهند ماند. از شماره تلفن اعضا نیز تنها برای ارسال پیامک جهت اطلاع رسانی از روند ارسال محصول استفاده خواهد شد.