روش های ارسال کالا
تمامی کالاها از طریق پست پیشتاز ارسال می گردد. در این روش هزینه ارسال به صورت پیش کرایه بوده و قبل از ارسال مرسوله از خریدار دریافت می گردد.
هزینه ارسال کالاهای زیر 200 هزار تومان باید محاسبه شود و ارسال کالاهای بالای 200 هزار تومان رایگان است.