بامبو

بامبو

همه چیز درباره بامبو

بامبو گیاهی است از خانواده علوفه، گراس، کرامینه یا گندمیان که گیاه شناسان آن را زیر مجموعه ی خانواده ی ...
0