رشتی دوزی

رشتی دوزی

رشتی دوزی

رشتی دوزی رشتی دوزی (قلاب دوزی رشت) از دیرباز با نام گلدوزی شناخته می شود. با اختراع دستگاه ها و چرخ خیاطی ...
0