حصیر گیلان

حصیر گیلان

حصیر، نخستین زیرانداز بشر

حصیر زیراندازی نرم و سبک و گاه زبر و خشن که بافته شده از الیاف گیاهی و برگرفته از طبیعت ...
0