گلیم

گلیم

گلیم گیلان

گلیم گیلان نوعی دست بافته‌ای است از تار و پود که عموما از پشم حیوانات اهلی بر دار بافته شده ...
1